Label violations
Or:
Invalid URL. Please try another link

No Brand Caption Image Public date Crawl date Link VIVID
Status Violation code
1
25/09/2024 Non-violation

2
25/09/2024 Non-violation

3
19/05/2024 Non-violation

4 Oggi Ở đây em có Xả kho mng ơi. Quà tặng siêu chất a ✔️ 2 thùng tặng 1 balo ✔️ 1 thùng tặng 1 bộ học tập 𝐃𝐎̀𝐍𝐆 𝐒𝐔̛̃𝐀 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐏𝐇𝐀 𝐒𝐀̆̃𝐍 𝐂𝐔̉𝐀 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐃𝐀𝐈𝐑𝐘 CÁC 𝐌𝐎𝐌 𝐍𝐇𝐄́ ❤️ Nhãn sữa số 1 Việt Nam, top 10...
16/03/2024 Violation

8.1.d-Sosanh

6.1-SCT

4.3.a

4.3.c

11.2.d

8.11.QC

5 Oggi, Vitagrow, Organic Gold #𝐌𝐎̛̉ #𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎 𝟏𝟎 𝐌𝐄̣ #𝐆𝐈𝐀́ #𝐆𝐎̂́𝐂 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐒𝐎𝐂𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ #299k / 1 thùng ( màu xanh , vàng ) Màu đỏ #329k / 𝟏 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝟒𝟖 𝐡𝐨̣̂𝐩 ( hết sale 450k ) Mẹ nào con uống Oggi thì ôm...
16/03/2024 Violation

8.1.d-Sosanh

6.1-SCT

11.2.d

4.3.a

4.3.c

6 Designed to help strengthen your baby's immune system
11/01/2024 Non-violation

7 Similac Alimentum with 2’-FL HMO Hypoallergenic Infant Formula, for Food Allergies and Colic, Suitable for Lactose Sensitivity, Ready-to-Feed Baby Formula, 32-fl-oz Bottle, Pack of 6. Start Feeling...
11/01/2024 Non-violation

8 Enfamil NeuroPro Gentlease Baby Formula, Brain and Immune Support with DHA, Clinically Proven to Reduce Fussiness, Crying, Gas & Spit-up in 24 Hours
11/01/2024 Non-violation

9
03/12/2023 Non-violation

10 Meiji 1 3 Noi Dia
30/11/2023 Violation

6.1-SCT

Filter
Showing